Semakan Keputusan Permohonan Kemasukan ke IPTA (Ijazah Pertama) Program Pengajian Lepasan STPM / Matrikulasi / Asasi / Setaraf Sesi Akademik 2011/2012

Semakan Keputusan Permohonan Kemasukan ke IPTA  (Ijazah Pertama) Program Pengajian Lepasan STPM / Matrikulasi / Asasi / Setaraf Sesi Akademik 2011/2012

Sila klik :  Semakan Keputusan Permohonan

Permohonan Kemasukan Ke IPTA Program Pengajian Lepasan STPM/Setaraf, STAM, Matrikulasi/Asasi/PASUM dan Diploma/Setaraf Bagi Sesi Akademik 2010/2011

………………………………………………………………………………………..………..

Untuk maklumat IPTA / IPTS / Universiti yang lain, sila klik :

http://www.bumigemilang.com/?cat=11

dan

http://www.bumigemilang.com/

……………………………………………………………………………………..…………..

Permohonan Kemasukan Ke IPTA Program Pengajian Lepasan STPM/Setaraf, STAM, Matrikulasi/Asasi/PASUM dan Diploma/Setaraf Bagi Sesi Akademik 2010/2011

Laman Web :

Permohonan Kemasukan Ke IPTA

Tarikh Permohonan Kemasukan ke IPTA :

Kategori Lepasan Matrikulasi/Asasi (FASA 1) : 10 Dis 2009 →10 Jan 2010

Kategori Lepasan Diploma/Setaraf : 04 Jan 2010 → 04 Feb 2010

Kategori Lepasan STPM/Setaraf & STAM : 02 Feb 2010 → 30 Mac 2010

***  Pemohon Lepasan Matrikulasi KPM/ PASUM/ Asasi UiTM WAJIB mengemukakan permohonan Fasa 1 pada 10 Disember 2009 hingga 10 Januari 2010. Pemohon yang TIDAK mengemukakan permohonan Fasa 1, tidak boleh memohon pada Fasa 2 dan seterusnya TIDAK akan dipertimbangkan untuk pemilihan kemasukan ke IPTA.

* * * * Untuk Post Baru dan Informasi Terkini, Sila Klik :

http://www.bumigemilang.com/

******************************************************


Permohonan Kemasukan Ke Program Matrikulasi Kementerian Pelajaran Malaysia Sesi 2010/2011

……………………………………………………………………………………..…………..

Untuk maklumat Matrikulasi yang lain, sila klik :

http://www.bumigemilang.com/?cat=22

dan

http://www.bumigemilang.com/

………………………………………………………………………………………..………..

Permohonan Kemasukan Ke Program Matrikulasi Kementerian Pelajaran Malaysia

Sesi 2010/2011

Laman Web  :  http://apps.emoe.gov.my/permohonan_matrikulasi/

Tarikh Permohonan :  1-7-2009  ke  10-10-2009

KELAYAKAN UNTUK MEMOHON

Pemohon mestilah pelajar bumiputera warganegara Malaysia yang berumur tidak melebihi 20 tahun pada 1 Januari 2010 dan menghantar borang permohonan sebelum atau pada 10 Oktober 2009. Pelajar juga perlu mendaftar dan mengambil mata pelajaran berikut dalam Peperiksaan SPM tahun 2009.

Bagi mengikuti Jurusan Sains (M001) :

Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Matematik Tambahan, Kimia dan Fizik atau Biologi.

Bagi mengikuti Jurusan Perakaunan (M003) :

Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Matematik Tambahan dan mana – mana dua mata pelajaran daripada Prinsip Perakaunan, Ekonomi Asas, Perdagangan, Pengajian Keusahawanan, Sains, Sains Tambahan, Fizik, Kimia, Biologi dan Mata Pelajaran Teknik (Pengajian Kejuruteraan Awam / Pengajian Kejuruteraan Mekanikal / Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik / Teknologi Kejuruteraan / Lukisan Kejuruteraan).

Bagi mengikuti Jurusan Teknikal (M007) :

Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Matematik Tambahan, Kimia, Fizik, Lukisan Kejuruteraan dan mana-mana satu mata pelajaran daripada Pengajian Kejuruteraan Awam / Pengajian Kejuruteraan Mekanikal / Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik / Teknologi Kejuruteraan.

Catatan :

Pelajar bukan bumiputera warganegara Malaysia dari sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan juga boleh memohon Program Matrikulasi.

SYARAT KELAYAKAN MINIMUM

Jurusan Sains (M001)

1.   6C    Bahasa Melayu

2.   6C    Bahasa Inggeris

3.   4B    Matematik

4.   6C    Matematik Tambahan

5.   6C    Kimia

6.   6C dalam satu(1) mata pelajaran daripada berikut :

 • Fizik
 • Biologi
 • Mata Pelajaran Teknik (Pengajian Kejuruteraan Awam / Pengajian Kejuruteraan Mekanikal/ Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik / Teknologi Kejuruteraan

Jurusan Perakaunan (M003)

1.  6C     Bahasa Melayu

2.   6C     Bahasa Inggeris

3.   6C     Matematik

4.   7D     Matematik Tambahan

5.   6C dalam dua (2) mata pelajaran daripada berikut :

 • Prinsip Perakaunan
 • Ekonomi Asas
 • Keusahawanan
 • Perdagangan
 • Sains Tambahan
 • Fizik
 • Kimia
 • Biologi
 • Mata Pelajaran Teknik (Pengajian Kejuruteraan Awam / Pengajian Kejuruteraan Mekanikal/ Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik / Teknologi Kejuruteraan/ Lukisan Kejuruteraan

Aliran Teknikal (M007)

1.   6C     Bahasa Melayu

2.   6C     Bahasa Inggeris

3.   4B    Matematik

4.   6C    Matematik Tambahan

5.   6C    Kimia

6.   6C    Fizik

7.   6C    Lukisan Kejuruteraan

8.  6C dalam satu (1) mata pelajaran daripada berikut :

Pengajian Kejuruteraan Awam / Pengajian Kejuruteraan Mekanikal/ Pengajian

Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik atau  4B Teknologi Kejuruteraan

PENEMPATAN

Penempatan pelajar akan ditentukan oleh Bahagian Matrikulasi  Kementerian Pelajaran Malaysia

 

******************************************************


Semakan Keputusan Permohonan Kemasukan Ke IPTA (Ijazah Pertama) bagi Program Pengajian Lepasan STPM / Matrikulasi / Asasi / Setaraf

Semakan Keputusan Permohonan Kemasukan ke IPTA (Ijazah Pertama) Program Pengajian Lepasan STPM / Matrikulasi / Asasi Sesi Akademik 2011/2012

Sila klik :  http://upu.mohe.gov.my/

……………………………………………………………………………………………..

Semakan Keputusan Permohonan Kemasukan Ke IPTA bagi Program Pengajian Lepasan STPM/setaraf Sesi Akademik 2009/2010

Laman Web :  https://upu.mohe.gov.my/semakstpm/index.php

Universiti Teknologi Malaysia

Laman Web :  http://intake.utm.my/semakan/

Universiti Utara Malaysia

Laman Web :  http://jpt.uum.edu.my/

* * * * Untuk Post Baru dan Informasi Terkini, Sila Klik :

http://www.bumigemilang.com/

******************************************************